Rieka č.1 (Stará Ľubovňa)

Číslo revíru: 
4-2090-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Stará Ľubovňa
Organizácia: 
MO SRZ Stará Ľubovňa
Popis revíru: 

Potok Rieka od ústia po ústie Zálažného potoka.