Raudazí

Číslo revíru: 
1-0590-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Malacky
Organizácia: 
MO SRZ Malé Leváre - Veľké Leváre
Popis revíru: 

Vodná plocha (9,03 ha) v inundačnom území rieky Moravy 52,3 - 53 tesne pod ochrannou hrádzou.