Rajčanka č. 1

Číslo revíru: 
3-3130-5-1
Charakter vody: 
lososové lipňové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Žilina
Organizácia: 
MsO SRZ Žilina
Popis revíru: 

Čiastkové povodie rieky Rajčanka od prvého priečneho stupňa nad cestným mostom Žilina - Strážov po cestný most Žilina -Závodie pri Drevenici. Lovná miera: lipeň 30 cm, pstruh potočný 27 cm.