Radiša č.1

Číslo revíru: 
2-2160-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Bánovce nad Bebravou
Organizácia: 
MO SRZ Bánovce nad Bebravou
Popis revíru: 

Čiastkové povodie Radiše od ústia do Bebravy po splav nad obcou Kšinná s prítokmi Omastiná od ústia po sútok s Podhradským potokom nad obcou Žitná-Radiša, Rakovec, Striebornica od ústia nad Uhrovcom po pramene vrátane rybníkov na toku.