Pucov potok

Číslo revíru: 
3-3080-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Dolný Kubín
Organizácia: 
MO SRZ Dolný Kubín
Popis revíru: 

Pucov potok od ústia do Oravy v obci Medzibrodie n/Oravou po pramene. nad obcou Pokryváč vrátane prítokov.Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, pstruh dúhový 30 cm, sivoň 30 cm, lipeň 35 cm, jalec hlavatý 30 cm, jalec maloústy 30 cm.