Ptava č. 1

Číslo revíru: 
4-2040-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Humenné
Organizácia: 
MsO SRZ Humenné
Popis revíru: 

Čiastkové povodie potoka Ptava od ústia do Laborca po hranicu VO Valaškovce.