Prusčanský potok

Číslo revíru: 
3-3030-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Ilava
Organizácia: 
MsO SRZ Dubnica nad Váhom
Popis revíru: 

Prusčanský potok od ústia do rieky Váh pri obci Podvažie po pramene.