Petruška

Číslo revíru: 
3-2850-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Liptovský Mikuláš
Organizácia: 
MsO SRZ Liptovský Mikuláš
Popis revíru: 

Potok Petruška od ústia do VN Liptovská Mara pri obci Trnovec po pramene. Lovná miera: lipeň 32 cm, pstruh potočný 28 cm.