OR Veľká Hangócka

Číslo revíru: 
2-1980-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Nitra
Organizácia: 
MsO SRZ Nitra
Popis revíru: 

Vodná plocha odstaveného ramena (1,7 ha) rieky Nitra v mestskom parku pri Rybárskom dome Nitra. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.