Ondava č. 5

Číslo revíru: 
4-1690-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Svidník
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MO SRZ Svidník
Popis revíru: 

Čiastkové povodie rieky Ondava od cestného mosta medzi obcami Duplín a Stročín po most medzi obcami Nižný Mirošov a Dubová.