Odchovné rybníky Nové Zámky

Číslo revíru: 
2-1480-1-2
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Nové Zámky
Organizácia: 
Rada SRZ Žilina
Popis revíru: 

Vodná plocha 5 rybníkov umiestnených pozdĺž Mlynského náhonu a riekou Nitra spoločne s odtokovým kanálom do rieky Nitry.