Nitra č.4

Číslo revíru: 
2-1430-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Topoľčany
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MO SRZ Topoľčany
Popis revíru: 

Čiastkové povodie rieky Nitry od cestného mosta v obci Koniarovce po ústie potoka Vyčoma pri obci Praznovce, prítoky Dršňa, Lišňa od ústia po pramene, potok Chotina od ústia po teleso hrádze VN Nemečky a potok Železnica od ústia po teleso hrádze VN Duchonka. Lovná miera: lieň 30 cm.