Malý Lipník

Číslo revíru: 
4-1420-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Stará Ľubovňa
Organizácia: 
MO SRZ Stará Ľubovňa
Popis revíru: 

Potok Malý Lipník od ústia pri Starej Ľubovni po pramene.