Malý Dunaj č.4

Číslo revíru: 
2-1220-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Galanta
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MsO SRZ Galanta
Popis revíru: 

Čiastkové povodie Malého Dunaja od stavidla v obci Tomášikovo pri ústí spojovacieho kanála Čierna voda po cestný most Jelka - Eliášovce. Lovná miera: lieň 40 cm, kapor 45 cm.