Levočský potok č. 3

Číslo revíru: 
4-1240-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Levoča
Organizácia: 
MO SRZ Levoča
Popis revíru: 

Levočský potok od cestného mosta pri predajni Lidl v Levoči po pramene a potoky Vápenistý, Pekliansky, Zimný a Fedorkin jarok od ústia po hranicu vojenského obvodu Javorina.