Kremnický potok

Číslo revíru: 
3-1730-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Žiar nad Hronom
Organizácia: 
MO SRZ Žiar nad Hronom
Popis revíru: 

Kremnický potok (Rudnica) od ústia do Hrona pri obci Šášovské Podhradie po pramene.Úsek od ústia do Hrona po po betónový stupeň nad rýchlostnou cestou R1 je neresiskom rýb, zákaz lovu rýb od 16. 4. do 15. 5.