Kolačínsky potok

Číslo revíru: 
3-1600-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Ilava
Organizácia: 
MsO SRZ Dubnica nad Váhom
Popis revíru: 

Kolačínsky potok od ústia do enklávy Nosického kanála pri obci Trenčianska Teplá po pramene.