Kojšovský potok

Číslo revíru: 
4-1020-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Gelnica
Organizácia: 
MO SRZ Gelnica
Popis revíru: 

Kojšovský potok od ústia po pramene.