Ida č. 3

Číslo revíru: 
4-0770-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Košice
Organizácia: 
MsO SRZ Košice
Popis revíru: 

Čiastkové povodie rieky Ida od vodnej nádrže Bukovec I. po priehradné teleso vodárenskej nádrže Bukovec II. nad obcou Bukovec.Lovná miera: lipeň 30 cm, pstruh potočný 30 cm.