Hron č. 6

Číslo revíru: 
3-1070-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Žiar nad Hronom
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MO SRZ Žiar nad Hronom
Popis revíru: 

Čiastkové povodie rieky Hron od ústia potoka Teplá po most pre peších v Hronskej Dúbrave vrátane úseku Lutilského potoka od jeho ústia do Hrona po prvú kaskádu (cca 200 m). Ústie Lutilského potoka do Hrona po prvú kaskádu je neresiskom rýb, zákaz lovu rýb od 1. 4. do 15. 5.