Hron č. 5

Číslo revíru: 
3-1060-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Žarnovica
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MO SRZ Žarnovica
Popis revíru: 

Čiastkové povodie rieky Hron od cestného mosta v obci Rudno nad Hronom po ústie potoka Teplá. Od cestného mosta pri obci Bzenica 500m v smere toku (rkm 111,500 - 112,000) platí zákaz rybolovu od 15.12. do 15.3. - zimovisko rýb.