Hnilec č. 1

Číslo revíru: 
4-0550-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Gelnica
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MO SRZ Gelnica
Popis revíru: 

Čiastkové povodie rieky Hnilec od cestného mosta pri obci Jaklovce po cestný most pri Huti Matilda pri obci Prakovce. Lovná miera: lipeň 30 cm.