Dunaj č.3 – Pravostranný priesakový kanál VD

Číslo revíru: 
2-0580-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Bratislava
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
Rada SRZ Žilina
Popis revíru: 

Vodná plocha kanála od ústia do odpadového kanála pod hydro-centrálou v Gabčíkove po začiatok kanála pri obci Dobrohošť. Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15.3. - do 31.5. Revír nie je hraničná voda.