Dudváh č.1

Číslo revíru: 
2-0410-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Galanta
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MsO SRZ Galanta
Popis revíru: 

Čiastkové povodie Dudváhu od ústia Čiernej vody po ústie Gidry pri obci Malá Mača, Salibský dudváh od ústia pri obci Čierny Brod po sútok s Čiernou vodou, kanál Pena od ústia Dudváhu po obec Kajal a potok Derňa od ústia po pramene a Gorazdovský kanál, odvodňovací kanál VN Kráľová, Kajalský kanál po zavlažovací kanál pri obci Kajal. Lovná miera: lieň 40 cm, kapor 45 cm.