Dubová

Číslo revíru: 
2-0400-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Piešťany
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MsO SRZ Piešťany
Popis revíru: 

Potok Dubová od ústia pod priehradným telesom VN Sĺňava po cestný most Očkov- Pobedim pri obci Pobedim. Lovná miera: kapor 45 cm, amur 70 cm, lieň 30 cm.