Chvojnica č.1

Číslo revíru: 
2-0280-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Skalica
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MO SRZ Holíč
Popis revíru: 

Čiastkové povodie Chvojnice od ústia po cestný most v obci Dubovce.