Chtelnička

Číslo revíru: 
2-0270-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Piešťany
Organizácia: 
MO SRZ Vrbové
Popis revíru: 

Čiastkové povodie Chtelničky od ústia po pramene a potoky Vitek, Lopatová, Šterbský a Lančársky od ústia po pramene. Lovná miera: pstruh potočný 30 cm.