Bystrička (dol. kubín)

Číslo revíru: 
3-0400-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Dolný Kubín
Organizácia: 
MO SRZ Dolný Kubín
Popis revíru: 

Potok Bystrička od ústia do Oravy pod železničnou zastávkou Bystrička po pramene, vrátane prítokov. Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, pstruh dúhový 30 cm, sivoň 30 cm, lipeň 35 cm, jalec hlavatý 30 cm, jalec maloústy 30 cm.