Biela Orava č. 1

Číslo revíru: 
3-0070-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Námestovo
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MO SRZ Nálepkovo
Popis revíru: 

Čiastkové povodie Bielej Oravy od cestného mosta Námestovo - Tvrdošín po ústie Skalkového potoka. Lovná miera: lipeň 30 cm.