Bebrava č.1

Číslo revíru: 
2-0090-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Partizánske
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MsO SRZ Partizánske
Popis revíru: 

Čiastkové povodie Bebravy od ústia pri obci Praznovce po cestný most v obci Livina, potok Hydina od ústia do rieky Bebrava po cestný most Ostratice - Žabokreky. Lovná miera: kapor 45 cm.