Batizovský potok

Číslo revíru: 
4-0050-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Poprad
Organizácia: 
MO SRZ Svit
Popis revíru: 

Batizovský potok od ústia do Velického potoka po hranice TANAPu. Lovná miera: lipeň 30 cm.