VN Zemplínska Šírava

Číslo revíru: 
4-4030-1-4
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
chyť a pusť
Okres: 
Michalovce
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
Rada SRZ Žilina
Popis revíru: 

revír s režimom bez privlastnenia si úlovku Vodná plocha nádrže (3500 ha) od priehradného telesa po napájací kanál pri obci Petrovce nad Laborcom a po cestný most v obci Lúčky. Zákaz lovu rýb z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných objektov. V časti VN od sádok pri obci Kusín naprieč vodnou nádržou na prístupovú cestu v obci Lúčky je vyčlenených 600 ha vodnej plochy ako chránený areál (štvrtý stupeň územnej ochrany) v tejto lokalite platí zákaz lovu rýb. V ostatnej časti revíru platí tretí stupeň územnej ochrany. Na tomto rybárskom revíri platí režim bez privlastnenia si úlovku to znamená, že rybár si ulovenú rybu nesmie privlastniť! POZOR: Zvýšený obsah PCB látok! /viac informácií o rybolove je na www.srzrada.sk/