Poprad č.10

Číslo revíru: 
4-2021-4-4
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chyť a pusť
Okres: 
Poprad
Organizácia: 
MO SRZ Svit
Popis revíru: 

Čiastkové povodie rieky Poprad od cestného mosta na Jilemnického ulici pri kostole vo Svite po ústie potoka Mlynica vo Svite.