Manínsky potok – CHRO

Číslo revíru: 
3-2190-4-3
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chránená oblasť
Okres: 
Považská Bystrica
Organizácia: 
MsO SRZ Považská Bystrica
Popis revíru: 

Manínsky potok od začiatku NPR Manínska Tiesňava po jej koniec.