Biokoridor VDŽ

Číslo revíru: 
3-0160-4-3
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chránená oblasť
Okres: 
Žilina
Organizácia: 
Rada SRZ Žilina
Popis revíru: 

Biokoridor pri vodnom diele Žilina od spodného zaústenia do rieky Váh v Žiline po horné zaústenie do Váhu pod ústím Varínky vrátane pobrežnej línie rieky Váh na pravom brehu v úseku 100 m nad ústím Varínky a 50 m pod nápustným objektom biokoridoru.