VN Nebojsa

Číslo revíru: 
2-5050-1-2
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Galanta
Organizácia: 
MsO SRZ Galanta
Popis revíru: 

Vodná plocha nádrže pri obci Nebojsa a potok Derňa od ústia do nádrže po stavidlo v obci Gáň.