Turiec č. 2 (martin)

Číslo revíru: 
3-4450-5-2
Charakter vody: 
lososové lipňové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Martin