Turiec č. 1 (martin) – prítoky

Číslo revíru: 
3-4440-4-2
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Martin
Organizácia: 
MsO SRZ Martin
Popis revíru: 

Potoky Kamenný, Javorina, Veľký jarok (Záturecký), Krásny, Zlámaný, Kalník, Podhájsky, Medokýš, Bôrovský (Hebron), Trebostovský, Ležiachovský, Socovský, Čierny, Karlovský a Žabokrecký (Záhradnícky) od ústia do Turca po pramene a potok Dolinka (Teplica) od ústia do Turca po cestný most v obci Blážovce.