Oščadnica – chovné potoky

Číslo revíru: 
3-2790-4-2
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Čadca
Organizácia: 
MO SRZ Čadca
Popis revíru: 

Potoky Dedovka, Hrabovec, Hanzlový, Tertežský a Lalikov potok od ústia do potoka Oščadnica po pramene.