Nechvalka

Číslo revíru: 
4-1520-4-2
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Humenné
Organizácia: 
MsO SRZ Humenné
Popis revíru: 

Potok Nechvalka od ústia po pramene a potoky Zubňanka a Brusný potok od ústia po pramene.