Lúčanka

Číslo revíru: 
4-1380-4-2
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Sabinov
Organizácia: 
MO SRZ Sabinov
Popis revíru: 

Potok Lúčanka od ústia po pramene a Kalinovský potok od ústia po pramene.