Kysuca č. 5 – chovné potoky

Číslo revíru: 
3-1880-4-2
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Čadca
Organizácia: 
MO SRZ Turzovka
Popis revíru: 

Potoky Červená hlina, Rekšakov, Semetešský, Turkovský a Repčíkovský od ústia do Kysuce po pramene.