Hrubša

Číslo revíru: 
4-0730-4-2
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Košice
Organizácia: 
MsO SRZ Košice
Popis revíru: 

Potok Hrubša od ústia do Hornádu po pramene.