Hnilec č. 5

Číslo revíru: 
4-0590-4-2
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Rožňava
Organizácia: 
Rada SRZ Žilina
Popis revíru: 

Čiastkové povodie rieky Hnilec od cestného mosta Stratená - Dobšiná po koniec obce Dobšinská Ľadová Jaskyňa.