Handlovka č. 1 – chovné potoky (Prievidza)

Číslo revíru: 
3-0860-4-2
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Prievidza
Organizácia: 
MsO SRZ Prievidza
Popis revíru: 

Hradecký potok a potok Moštenica od ústia do rieky Handlovka po pramene.