Bystrica (ban. bystrica) – prítoky

Číslo revíru: 
3-0360-4-2
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Banská Bystrica
Organizácia: 
MsO SRZ Banská Bystrica
Popis revíru: 

Pravostranné pritoky Bystrice - potoky Cenovo s Racvalovským; Košiarsky; Laskomer a favostranné pritoky Bystrice - potoky Banský; Sásovský od ústia po pramene.