Blaškov potok

Číslo revíru: 
3-0180-4-2
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Čadca
Organizácia: 
MO SRZ Čadca
Popis revíru: 

Blaškov potok od ústia do rieky Kysuca v meste Krásno nad Kysucou po pramene.