Združenie poľovníkov Poľana M.D.Lúka

Združenie poľovníkov Poľana M.D.Lúka

IČO:

37999303

Obchodné meno:

Združenie poľovníkov Poľana M.D.Lúka

Dátum vzniku:

09.06.2005

Dátum zániku:


Adresa sídla:

T.Vansovej 1174/13, Revúca, 05001

Okres:

SK0328 - Okres Revúca

Obec:

SK0328526142 - Revúca

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený