Spolok poľovníkov Biely Kameň

Spolok poľovníkov Biely Kameň

IČO:

42212413

Obchodné meno:

Spolok poľovníkov Biely Kameň

Dátum vzniku:

08.11.2012

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Fr. Hečku 55, Levice, 93401

Okres:

SK0232 - Okres Levice

Obec:

SK0232502031 - Levice

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený