Slovenský poľovnícky zväz,poľovnícke združenie Pal-Inalfa Vráble

IČO:

36104914

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz,poľovnícke združenie Pal-Inalfa Vráble

Dátum vzniku:

02.09.1999

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Moravská 36, Vráble, 95201

Okres:

SK0233 - Okres Nitra

Obec:

SK0233500933 - Vráble

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený